Çocuk Ölümleri Çağdaşlaşma Seviyemizi Gösteriyor

Türkiye'nin en kapsamlı yenidoğan yoğun bakım ünitesi sağlık personeli eğitim merkezlerinden NICU Academy kurucularından Op.Dr.Meriç Çağrı Ağır ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr.Asiye Nuhoğlu  çocuk ölümlerine dikkatleri çektiler. Prof.Dr.Asiye Nuhoğlu "Çocuk Ölümleri çağdaşlaşma Seviyemizi Gösteriyor" dedi.

Ülkemizin ilk Neonatoloji uzmanlarından 41 yıllık Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı, Neonatoji uzmanı yetiştirmeyi 2002 yılından beri yapan ve NICU Academy Danışmanı Prof.Dr.Asiye Nuhoğlu, bebek ölümleriyle ilgili verileri paylaştı. Türkiye'de bebek ölüm hızının binde 93 olduğunu, Neonatal ölüm hızının binde 6 olduğunu belirtti. Neonatal ölüm nedenlerinden yüzde 0,3’nün prematürelik olduğunu vurgulayan Prof.Dr. Nuhoğlu, BM 2016 raporuna göre dünyada her gün 7 bin Neonatal ölüm gerçekleştiğine işaret ederek şunları söyledi:

Ülkelerin çağdaşlaşma seviyeleri yenidoğan ölümlerinin sayısından direkt olarak etkileniyor. Ülkemiz son 10 yılda neonatoloji hizmeti sunumunda hem nitelikli ve deneyimli sağlık profesyonellerinin sayısında ve yaygınlığında hem de teknik alt yapı (tıbbi cihaz) alanında çok büyük ilerlemeler kaydetti. Şüphesiz bu ilerlemelerin sağlanmasında akılcı organizasyonların yapılmasının yanında en büyük rolü sağlık profesyonellerinin yürekli çalışmaları ve üstün gayretleri alıyor.”

Yenidoğan Hemşiresine İhtiyaç Devam Ediyor.

Türkiye'de yenidoğan ünitelerinin her bölgede artmasına rağmen hizmet sunum şekillerinin düzenlemelere ihtiyaç duyduğunu belirten Nuhoğlu; özellikle büyük şehirlerde 2. ve 4. seviye  olarak nitelenen en üst düzey hizmetin sunulduğu ama asıl ihtiyacın 1. ve 2. seviye yataklara olduğunu vurguladı. Özel ve kamuda çalışan yenidoğan uzmanlarının yetersiz olduğu daha fazla uzman ve hemşireye ihtiyacın devam ettiğini üzerine basarak belirtiler.

Nicu Academy Yılda 700 kadar Yenidoğan Hemşiresi Yetiştiriyor

TCedrus Crital Care’nin sağlık eğitimindeki markası NICU Academy Kurucuları Ali Siyahoğlu ve Op.Dr. Meriç Çağrı Ağır, yaptığı çalışmalarla yılda 700’e yakın sağlık profesyonelini, yenidoğan alanında uzmanlaştırarak sektöre kazandırıyor. Eğitimlere yeni mezun ya da bu alanda uzmanlaşmak isteyen hemşireler katılabiliyor. Temel, orta ve ileri şeklinde üç aşama olan eğitimler 2 yıl sürüyor. Her aşama sonunda testi geçebilen adaylar bir üst seviyeye çıkabiliyor.

Çerez Kullanımı